Analyst coverage list

DATE MECHANISM ANALYSTS
2021-03-22 Everbright Securities He Miannan、Huang Shuaibin
2021-03-22 Guosheng Securities Xia Tian
2021-03-22 J.P.Morgan Karl Chan、Ryan Li、Avery Chan、Anurag Rajat
2021-03-22 CRIC Securities Xu Chanjua、Wang Yixin
2021-03-22 Morgan Stanley Elly Chen、Ziya Zhou、Cara Zhu、Chloe Liu、
2021-03-22 CMB International Bowen Li、Jeffrey Zeng
2021-03-22 ABC International Kenneth Tung
2021-03-22 ICBC International Li Xingwen
2021-03-22 AMTD Jacky Chan、Karen Huang
2021-03-22 Haitong International Securities Bonnie Zhou、Andy So
2021-03-22 CCB International Lung Siufung
2021-03-22 BNP Paribas Cheng Wee Tan
2021-03-22 Guosen Securities (HK) Xu Jin
2021-03-22 Industrial Securities Song Jian、Song Jingru
2021-03-22 DBS Danielle Wang、Jason Lam